Posted by admin

Na co i jakimi metodami się wykonuje wycenę przedsiębiorstwa

Po co i w jaki sposób się robi wycenę firmy
Dość często spotykaną praktyką w funkcjonowaniu dużej ilości firm jest wykonanie ich dokładnej wyceny. Można to zrobić na kilka sposobów, spośród których najpopularniejsze są trzy, to znaczy majątkowa, dochodowa i porównawcza. Każda z nich w zupełnie inny sposób podchodzi do kwestii wyceny i używa innych wskaźników, dlatego też w każdej sytuacji należy dobrać taką, która sprawdzi się najlepiej. Przy podejściu porównawczym wartość firmy zostaje ustalona na podstawie innych podmiotów, które są podobnej wielkości i funkcjonują w takiej samej branży. Za to wycena spółek majątkowa gromadzi wszystkie aktywa podmiotu, odlicza od nich pasywa i różnica tych wartości jest końcowym wynikiem analizy. W części przypadków najlepiej się sprawdzi dochodowe podejście, w którym wartość firmy jest szacowana w oparciu o przyszłe dochody. Wyceny są wykonywane w wielu różnych sytuacjach. Niekiedy o nie poproszą banki, wykonuje się je też przy kupnie albo emisji nowych akcji.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.