Posted by admin

Upadłość konsumencka – całość, co musisz mieć pojęcie
Jeśliby upadłość konsumencka pozostanie potwierdzona, następnym krokiem jest opracowanie planu spłaty lub restrukturyzacji zadłużenia. W zależności od jurysdykcji oraz okoliczności, plan ten może obejmować spłatę części zadłużenia przez oznaczony okres czasu lub też restrukturyzację, jaka pomniejsza wielkość zadłużenia lub też zmienia warunki spłaty – upadłość radom. Plan ten jest najczęściej ustalany we współpracy z syndykiem sądowym. Po zaakceptowaniu planu spłaty przez sąd, osoba zadłużona musi go precyzyjnie przestrzegać. To świadczy harmonijne dopełnianie spłat zgodnie z ustalonym harmonogramem. W trakcie trwania planu spłaty, dłużnik jest niejednokrotnie objęty dozorem sądowym w celu monitorowania postępu oraz egzekwowania przestrzegania warunków upadłości. W przypadku poprawnego wykonania planu spłaty lub też spełnienia odmiennych wymogów postawionych przez sąd, dłużnik ma obowiązek pozyskać tzw. dyscyplinę sądową (czyli orzeczenie zakończenia postępowania upadłościowego). Oznacza to, iż jednostka ta została oswobodzona od osobistych pożyczki otoczonych upadłością konsumencką, a jej sprawa pieniężna zaczyna się poprawiać.

+Reklama+

Comments are closed.