cropped-cropped-logotyp-2.png

Klaster może realizować samodzielnie lub w kooperacji z Partnerami projekty związane z branżą motoryzacyjną i z rozwojem innowacyjności w tym obszarze. Realizowane projekty mogą mieć zasięg zarówno regionalny jak i międzynarodowy.

Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny prowadzi działalność operacyjną w zakresie:organizowania szkoleń, warsztatów, seminariów oraz konferencji tematycznych,

  • informowania o trendach i innowacjach technologicznych, gospodarczych i społecznych, dotyczących podmiotów z branży motoryzacyjnej oraz branż pokrewnych,
  • inicjowania, opiniowania i wdrażania projektów mających na celu rozwój DKM oraz Projektów Badawczo – Rozwojowych,
  • wspierania procesu inicjowania współpracy między podmiotami z branży motoryzacyjnej oraz branż pokrewnych poprzez inicjowanie kontaktów w branży, pomiędzy branżami oraz pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi oraz instytucjami publicznymi,
  • wspierania transferu wiedzy i doświadczenia między Partnerami,
  • wspierania transferu technologii między Partnerami, oraz między Partnerami a jednostkami naukowymi oraz badawczo-rozwojowymi w celu zwiększenia potencjału innowacyjnego firm branży motoryzacyjnej,