Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny (DKM) powstał z myślą o firmach motoryzacyjnych skupionych w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i na całym Dolnym Śląsku. DKM to jedyne przedsięwzięcie w naszym regionie, łączące firmy i instytucje chcące współpracować na rzecz branży motoryzacyjnej.

 Liderem DKM jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Idei klastra patronuje Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Politechnika Wrocławska. Umowę w sprawie współpracy w ramach DKM podpisało początkowo kilkanaście liczących się firm z regionu, kolejne nieprzerwanie zgłaszają swój akces.

 Aktualna lista Partnerów Klastra jest umieszczona tutaj. Przynależność do Klastra pozwala na wymianę wiedzy, generowanie oraz wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych czy organizacyjnych, tworzy firmom nowe możliwości robienia wspólnych zakupów niższym kosztem oraz otrzymywania wsparcia na rozwój innowacyjnych projektów z dotacji unijnych. Jesteśmy przekonani, że Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny to projekt, który wpływa na podniesienie poziomu innowacyjności województwa oraz wzmacnia współpracę między firmami inwestującymi w regionie.