Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny skupia podmioty działające w branży motoryzacyjnej. Partnerem Klastra mogą zostać: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność w formie spółki cywilnej, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

W celu przystąpienia do Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego należy złożyć deklarację przystąpienia do klastra. Po zaakceptowaniu Deklaracji przez Lidera DKM – Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. i zaakceptowaniu przez podmiot warunków Regulaminu Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego, dołącza on do grona Partnerów DKM.

W celu otrzymania dodatkowych informacji, przedsiębiorstwa i organizacje proszone są o kontakt z Biurem Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego mieszczącym się na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

św. Maksymiliana Kolbe 14

59-220 Legnica

tel. +48 76 727 74 70

fax +48 76 727 74 74

email: [email protected]