Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny powstał wychodząc naprzeciw potrzebom firm branży motoryzacyjnej..

 

Celem jego działalności jest zwiększenie potencjału innowacyjnego firm branży motoryzacyjnej prowadzących działalność na Dolnym Śląsku oraz na terenie Polski Południowo – Zachodniej poprzez zapewnienie im wspólnego dostępu do najnowocześniejszych rozwiązań, bazy edukacyjnej oraz wspomaganie transferu wiedzy, doświadczenia i technologii.

 

Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny skupia również swoją uwagę na utworzeniu międzynarodowego centrum technologicznego w branży motoryzacyjnej, które połączy potencjał technologiczny, naukowy i edukacyjny przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej, jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu.