Posted by admin

Audyt – przywilej, konieczność czy może przymus?
Ostateczna wartość firmy jest zależna od wielu różnych czynników i zmienia się w czasie. To, ile warta jest jakaś firma jest ogromnie ważne w sytuacji jej likwidacji, sprzedaży lub w chwili zmiany jej organizacyjno-prawnej formy. Każda taka okoliczność potrzebuje wyceny z innych powodów, za każdym razem jednak musi to być realna wartość wszystkiego co dotyczy danej jednostki. Sprzedaż i likwidacja są okolicznościami, jakie kojarzą się raczej z niechcianymi wydarzeniami. Wykonanie przekształcenia określonej formy prawnej w drugą także będzie wymagać dokładnego ustalenia wartości składników wchodzących na majątek. We wszystkich opisanych przypadkach konieczna będzie kompleksowa wycena firm, która wskaże jednoznacznie wartość bieżącą firmy dla konkretnych celów. Dużo elementów składowych daje się szybko i precyzyjnie wycenić opierając się o rynkowe ceny odpowiedników. Z kolei inne będą wymagały przeliczenia wartości z uwzględnieniem spadku wartości wskutek zużycia lub – wręcz przeciwnie, zwiększenia wartości, przykładowo po rozbudowie czy wykonanej modernizacji. Lecz w zakres majątku firmy również wchodzi wiele elementów niezwykle trudnych do wyceny. Dotyczy to w szczególności wartości prawnych i niematerialnych, które często stanowią dużą część majątku firmy. Przeważnie się tu spotyka prawa autorskie, licencje, znaki towarowe czy wzory użytkowe. W takich przypadkach kwestia wyceny już tak nie będzie oczywista. Aby trafnie oszacować składniki niematerialne majątku, potrzebna jest profesjonalna wycena firm wykonana przez doświadczonych audytorów.

+Reklama+

Comments are closed.